מפלס הכנרת

טמפרטורת המים
29°
גובה הגלים
20-40 ס"מ
208.8 מ'קו אדום עליון
213.0 מ'קו אדום תחתון
214.87 מ'מפלס מינימום היסטורי
214.02 מ' 19.09.2017 5 ס"מ בשבוע

כל המספרים מצביעים על הסימון מתחת לגובה פני הים. מפלס הכנרת ב-5.22 מטר נמוך מקו אדום עיליון, ב-1.02 מטר נמוך מקו אדום תחתון וב-0.85 מטר גבוה ממפלס מינימום היסטורי

מידע על מפלס בכנרת מתקבלת מרשות המים