מפלס הכנרת

טמפרטורת המים
22°
גובה הגלים
30-50 ס"מ
208.8 מ'קו אדום עליון
213.0 מ'קו אדום תחתון
214.87 מ'מפלס מינימום היסטורי
214.61 מ' 12.12.2018 5 ס"מ בשבוע

כל המספרים מצביעים על הסימון מתחת לגובה פני הים. מפלס הכנרת ב-5.81 מטר נמוך מקו אדום עיליון, ב-1.61 מטר נמוך מקו אדום תחתון וב-0.26 מטר גבוה ממפלס מינימום היסטורי

מידע על מפלס בכנרת מתקבלת מרשות המים