מפלס הכנרת

טמפרטורת המים
23°
גובה הגלים
20-40 ס"מ
208.8 מ'קו אדום עליון
213.0 מ'קו אדום תחתון
214.87 מ'מפלס מינימום היסטורי
213.39 מ' 24.04.2018

כל המספרים מצביעים על הסימון מתחת לגובה פני הים. מפלס הכנרת ב-4.59 מטר נמוך מקו אדום עיליון, ב-0.39 מטר נמוך מקו אדום תחתון וב-1.48 מטר גבוה ממפלס מינימום היסטורי

מידע על מפלס בכנרת מתקבלת מרשות המים