מפלס הכנרת

טמפרטורת המים
28°
גובה הגלים
20-40 ס"מ
208.8 מ'קו אדום עליון
213.0 מ'קו אדום תחתון
214.87 מ'מפלס מינימום היסטורי
214.51 מ' 16.10.2018 4 ס"מ בשבוע

כל המספרים מצביעים על הסימון מתחת לגובה פני הים. מפלס הכנרת ב-5.71 מטר נמוך מקו אדום עיליון, ב-1.51 מטר נמוך מקו אדום תחתון וב-0.36 מטר גבוה ממפלס מינימום היסטורי

מידע על מפלס בכנרת מתקבלת מרשות המים