מפלס הכנרת

טמפרטורת המים
13°
גובה הגלים
30-50 ס"מ
208.8 מ'קו אדום עליון
213.0 מ'קו אדום תחתון
214.87 מ'מפלס מינימום היסטורי
209.76 מ' 25.02.2020 12 ס"מ בשבוע

כל המספרים מצביעים על הסימון מתחת לגובה פני הים. מפלס הכנרת ב-0.96 מטר נמוך מקו אדום עיליון, ב-3.24 מטר גבוה מקו אדום תחתון וב-5.11 מטר גבוה ממפלס מינימום היסטורי

מידע על מפלס בכנרת מתקבלת מרשות המים