מפלס הכנרת

טמפרטורת המים
16°
גובה הגלים
10-30 ס"מ
208.8 מ'קו אדום עליון
213.0 מ'קו אדום תחתון
214.87 מ'מפלס מינימום היסטורי
209.1 מ' 07.04.2021 9 ס"מ בשבוע

כל המספרים מצביעים על הסימון מתחת לגובה פני הים. מפלס הכנרת ב-0.30 מטר נמוך מקו אדום עיליון, ב-3.90 מטר גבוה מקו אדום תחתון וב-5.77 מטר גבוה ממפלס מינימום היסטורי

מידע על מפלס בכנרת מתקבלת מרשות המים