מפלס הכנרת

טמפרטורת המים
26°
גובה הגלים
20-40 ס"מ
208.8 מ'קו אדום עליון
213.0 מ'קו אדום תחתון
214.87 מ'מפלס מינימום היסטורי
211.24 מ' 24.06.2019 2 ס"מ בשבוע

כל המספרים מצביעים על הסימון מתחת לגובה פני הים. מפלס הכנרת ב-2.44 מטר נמוך מקו אדום עיליון, ב-1.76 מטר גבוה מקו אדום תחתון וב-3.63 מטר גבוה ממפלס מינימום היסטורי

מידע על מפלס בכנרת מתקבלת מרשות המים