מפלס הכנרת

טמפרטורת המים
29°
גובה הגלים
30-50 ס"מ
208.8 מ'קו אדום עליון
213.0 מ'קו אדום תחתון
214.87 מ'מפלס מינימום היסטורי
211.48 מ' 14.08.2019 3 ס"מ בשבוע

כל המספרים מצביעים על הסימון מתחת לגובה פני הים. מפלס הכנרת ב-2.68 מטר נמוך מקו אדום עיליון, ב-1.52 מטר גבוה מקו אדום תחתון וב-3.39 מטר גבוה ממפלס מינימום היסטורי

מידע על מפלס בכנרת מתקבלת מרשות המים