מפלס הכנרת

טמפרטורת המים
30°
גובה הגלים
30-50 ס"מ
208.8 מ'קו אדום עליון
213.0 מ'קו אדום תחתון
214.87 מ'מפלס מינימום היסטורי
214.09 מ' 15.08.2018 7 ס"מ בשבוע

כל המספרים מצביעים על הסימון מתחת לגובה פני הים. מפלס הכנרת ב-5.29 מטר נמוך מקו אדום עיליון, ב-1.09 מטר נמוך מקו אדום תחתון וב-0.78 מטר גבוה ממפלס מינימום היסטורי

מידע על מפלס בכנרת מתקבלת מרשות המים