מפלס הכנרת

טמפרטורת המים
17°
גובה הגלים
20-40 ס"מ
208.8 מ'קו אדום עליון
213.0 מ'קו אדום תחתון
214.87 מ'מפלס מינימום היסטורי
212.2 מ' 25.03.2019 15 ס"מ בשבוע

כל המספרים מצביעים על הסימון מתחת לגובה פני הים. מפלס הכנרת ב-3.40 מטר נמוך מקו אדום עיליון, ב-0.80 מטר גבוה מקו אדום תחתון וב-2.67 מטר גבוה ממפלס מינימום היסטורי

מידע על מפלס בכנרת מתקבלת מרשות המים