מפלס הכנרת

טמפרטורת המים
13°
גובה הגלים
20-40 ס"מ
208.8 מ'קו אדום עליון
213.0 מ'קו אדום תחתון
214.87 מ'מפלס מינימום היסטורי
209.73 מ' 26.02.2024 17 ס"מ בשבוע

כל המספרים מצביעים על הסימון מתחת לגובה פני הים. מפלס הכנרת ב-0.93 מטר נמוך מקו אדום עיליון, ב-3.27 מטר גבוה מקו אדום תחתון וב-5.14 מטר גבוה ממפלס מינימום היסטורי

מידע על מפלס בכנרת מתקבלת מרשות המים