מפלס הכנרת

טמפרטורת המים
21°
גובה הגלים
20-40 ס"מ
208.8 מ'קו אדום עליון
213.0 מ'קו אדום תחתון
214.87 מ'מפלס מינימום היסטורי
209.91 מ' 11.07.2024 8 ס"מ בשבוע

כל המספרים מצביעים על הסימון מתחת לגובה פני הים. מפלס הכנרת ב-1.11 מטר נמוך מקו אדום עיליון, ב-3.09 מטר גבוה מקו אדום תחתון וב-4.96 מטר גבוה ממפלס מינימום היסטורי

מידע על מפלס בכנרת מתקבלת מרשות המים