מפלס הכנרת

טמפרטורת המים
18°
גובה הגלים
30-60 ס"מ
208.8 מ'קו אדום עליון
213.0 מ'קו אדום תחתון
214.87 מ'מפלס מינימום היסטורי
214.17 מ' 24.01.2018 7 ס"מ בשבוע

כל המספרים מצביעים על הסימון מתחת לגובה פני הים. מפלס הכנרת ב-5.37 מטר נמוך מקו אדום עיליון, ב-1.17 מטר נמוך מקו אדום תחתון וב-0.70 מטר גבוה ממפלס מינימום היסטורי

מידע על מפלס בכנרת מתקבלת מרשות המים