מפלס הכנרת

טמפרטורת המים
15°
גובה הגלים
20-40 ס"מ
208.8 מ'קו אדום עליון
213.0 מ'קו אדום תחתון
214.87 מ'מפלס מינימום היסטורי
210.6 מ' 20.01.2022 9 ס"מ בשבוע

כל המספרים מצביעים על הסימון מתחת לגובה פני הים. מפלס הכנרת ב-1.80 מטר נמוך מקו אדום עיליון, ב-2.40 מטר גבוה מקו אדום תחתון וב-4.27 מטר גבוה ממפלס מינימום היסטורי

מידע על מפלס בכנרת מתקבלת מרשות המים