מפלס הכנרת

טמפרטורת המים
28°
גובה הגלים
20-40 ס"מ
208.8 מ'קו אדום עליון
213.0 מ'קו אדום תחתון
214.87 מ'מפלס מינימום היסטורי
211.8 מ' 22.10.2019 5 ס"מ בשבוע

כל המספרים מצביעים על הסימון מתחת לגובה פני הים. מפלס הכנרת ב-3.00 מטר נמוך מקו אדום עיליון, ב-1.20 מטר גבוה מקו אדום תחתון וב-3.07 מטר גבוה ממפלס מינימום היסטורי

מידע על מפלס בכנרת מתקבלת מרשות המים