מפלס הכנרת

טמפרטורת המים
29°
גובה הגלים
20-40 ס"מ
208.8 מ'קו אדום עליון
213.0 מ'קו אדום תחתון
214.87 מ'מפלס מינימום היסטורי
209.74 מ' 29.09.2020 7 ס"מ בשבוע

כל המספרים מצביעים על הסימון מתחת לגובה פני הים. מפלס הכנרת ב-0.94 מטר נמוך מקו אדום עיליון, ב-3.26 מטר גבוה מקו אדום תחתון וב-5.13 מטר גבוה ממפלס מינימום היסטורי

מידע על מפלס בכנרת מתקבלת מרשות המים