מפלס הכנרת

טמפרטורת המים
28°
גובה הגלים
30-50 ס"מ
208.8 מ'קו אדום עליון
213.0 מ'קו אדום תחתון
214.87 מ'מפלס מינימום היסטורי
213.62 מ' 24.06.2018 5 ס"מ בשבוע

כל המספרים מצביעים על הסימון מתחת לגובה פני הים. מפלס הכנרת ב-4.82 מטר נמוך מקו אדום עיליון, ב-0.62 מטר נמוך מקו אדום תחתון וב-1.25 מטר גבוה ממפלס מינימום היסטורי

מידע על מפלס בכנרת מתקבלת מרשות המים