מפלס הכנרת

טמפרטורת המים
29°
גובה הגלים
20-40 ס"מ
208.8 מ'קו אדום עליון
213.0 מ'קו אדום תחתון
214.87 מ'מפלס מינימום היסטורי
209.6 מ' 18.08.2022 4 ס"מ בשבוע

כל המספרים מצביעים על הסימון מתחת לגובה פני הים. מפלס הכנרת ב-0.80 מטר נמוך מקו אדום עיליון, ב-3.40 מטר גבוה מקו אדום תחתון וב-5.27 מטר גבוה ממפלס מינימום היסטורי

מידע על מפלס בכנרת מתקבלת מרשות המים