מפלס הכנרת

טמפרטורת המים
19°
גובה הגלים
20-40 ס"מ
208.8 מ'קו אדום עליון
213.0 מ'קו אדום תחתון
214.87 מ'מפלס מינימום היסטורי
213.7 מ' 20.02.2018 14 ס"מ בשבוע

כל המספרים מצביעים על הסימון מתחת לגובה פני הים. מפלס הכנרת ב-4.90 מטר נמוך מקו אדום עיליון, ב-0.70 מטר נמוך מקו אדום תחתון וב-1.17 מטר גבוה ממפלס מינימום היסטורי

מידע על מפלס בכנרת מתקבלת מרשות המים